info
CSDL NGÀNH NN & PTNT HƯNG YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HƯNG YÊN
Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Lương Bằng - Phường Hiến Nam - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
Email: sonnptnt@hungyen.gov.vn
Điện thoại: 02213.863596
Fax: 0221.3863596